Standard Cost Model

Uklanjanje ili smanjivanje administrativnih i birokratskih opterećenja s kojima se suočavaju poduzetnici – ključan je faktor poboljšanja poslovnog okruženja.


Administrativna opterećenja svi su zastarjeli i komplicirani propisi koji ne mogu odgovoriti suvremenim poslovnim zahtjevima, a neopravdano nameću visoke troškove poslovanja. Resurse koji se troše na ispunjavanje ovih obveza gospodarstvo može uložiti u razvoj poslovanja čime se stvaraju uvjeti za ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.