Akcijski planovi

Akcijski plan 2018

Akcijski plan 2018. (AP 2018.). donosi pregled administrativnih opterećenja gospodarstva u nizu zakonodavnih područja i povezanih mjera rasterećenja. Mjere uključene u ovaj Akcijski plan utvrđene su u procesu međuresorne koordinacije tijela državne uprave i na temelju konzultacija s poslovnim udruženjima tijekom 2017. i 2018. AP-om 2018. predlažu se ukupno 142 mjere utvrđene kroz opsežan postupak analize i mjerenja više od 200 propisa unutar kojih je evidentirano više od 600 raznih administrativnih obveza za gospodarstvo. Ukupno izmjereni trošak svih područja obuhvaćenih mjerenjem iznosi 5,1 milijardu kuna. Provedbom svih mjera – uključujući i one provedene tijekom mjerenja, kao i one predložene Akcijskim planom – gospodarstvu će se uštedjeti procijenjenih 625,9 milijuna kuna čime će se administrativno opterećenje smanjiti oko 12%. Rasterećenje će, osim spomenutim uštedama, rezultirati i većom konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanjem tržišnih sloboda.

Akcijski plan 2017

Akcijski plan 2017. (AP 2017.) donosi pregled administrativnih opterećenja gospodarstva u osam zakonodavnih područja te predlaže niz mjera rasterećenja. Mjere uključene u ovaj Akcijski plan utvrđene su u procesu međuresorne koordinacije tijela državne uprave i na temelju konzultacija s poslovnim udruženjima tijekom 2016. AP-om 2017. predlažu se ukupno 104 mjere rasterećenja čijom će se provedbom gospodarstvo rasteretiti prosječno 30% po području, odnosno uštedjeti do procijenjenih 1,5 milijardu kuna. Rasterećenje će, osim spomenutim uštedama, rezultirati i većom konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanjem tržišnih sloboda.