Popis tipičnih administrativnih aktivnosti

Izrada etikete

Prikupljanje podataka za etiketiranje i izrada etikete. 

Arhiviranje ili evidentiranje

Ponekad je potrebno pohraniti određeni podatak ili voditi ažuriranu evidenciju. 

Potpisivanje ili ovjeravanje

Ovjera kod javnog bilježnika i slično. 

Podnošenje izvještaja

Kad obveza izvještavanja zahtijeva podnošenje informacija o poslovanju nadležnom tijelu.

Izrada izvještaja

Kad obveza izvještavanja zahtijeva podnošenje informacija o poslovanju nadležnom tijelu.

Kopiranje, distribucija, itd.

Ponekad se izvještaj kopira, distribuira i/ili arhivira u skladu s obvezom izvještavanja.  inspekcijskih provjera. 

Edukacija, ažuriranje propisanih zahtjeva

Relevantni zaposlenici moraju biti informirani o pravilima koja se često mijenjaju (najmanje jednom godišnje). 

Rezultat ispravka inspekcije od strane javnih tijela

Ako vanjska inspekcija utvrdi greške/nedostatke, potrebno je izvršiti ispravke sukladne nalazima. 

Inspekcija od strane javnih tijela

Poduzeća moraju biti na raspolaganju vanjskim inspektorima prilikom inspekcije u poduzeću. 

Vanjski sastanci

Sastanci koji se održavaju u slučajevima kada usklađenost s obvezom izvještavanja zahtijeva sastanke s revizorom, odvjetnikom itd. 

Interni sastanci

Sastanci koji se održavaju između različitih kadrovskih skupina uključenih u postupak usklađivanja s obvezom izvještavanja. 

Namirenje ili plaćanje. Plaćanje poreza, pristojbi i slično

Izvršavanje plaćanja-vrijeme utrošeno na radnju plaćanja. Plaćanje poreza, pristojbi i slično.

Ispunjavanje obrasca, priprema zahtjeva ili molbe

Ispunjavanje propisanih obrazaca, priprema zahtjeva, izjava i slično. 

Izračun

Izrada ispravnog izračuna. Prikaz izračunatih brojki (npr., tablično ili slično). Provjera izračunatih brojki, npr. usklađivanjem s drugim podacima. Naknadni ispravci grešaka utvrđenih provjerom. 

Prikupljanje informacija, odnosno dokumentacije

Prikupljanje relevantnih brojki, podataka i dokumentacije kako bi se uskladilo s propisanom obvezom izvještavanja. 

Upoznavanje s obvezom izvještavanja

Trošenje resursa gospodarskih subjekata na prvo upoznavanje s obvezom izvještavanja. Primjenjuje se samo na nove propise.