Popis tipičnih administrativnih obveza

Žalbeno postupanje

Ulaganje prigovora i žalbi: Odnosi se na podnošenje prigovora i eventualno ulaganje žalbe na odluku donesenu od strane vlasti. Ova obveza izvještavanja analizira se samo ako je učestalo prakticiraju normalno učinkoviti subjekti u dotičnom području.

Vođenje registra/evidencije

Vođenje registra i evidencija o poslovanju, radnicima, prometu i slično. 

Omogućavanje inspekcija mašinerije i opreme, zaposlenika

Priprema za inspekciju - priprema mašinerije, opreme, dokumentacije, ispitivanje opreme, obrada rezultata, generiranje inspekcijskih izvještaja

Praćenje i upoznavanje s regulativom

Praćenje relevantne regulative (čitanje, upoznavanje, bilježenje)

Ishođenje dokumenata

Ishođenje dokumenata od trećih tijela (npr., potvrda o upisu u registre i slično) 

Obavještavanje trećih tijela

Pružanje zakonom propisanih informacija trećim osobama: Odnosi se na informiranje trećih osoba (različito od označavanja), npr. brošure obvezne uz investicijske proizvode. 

Etiketiranje

Zakonsko propisano označavanje proizvoda za dobrobit trećih osoba: Ovo podrazumijeva, između ostaloga, označavanje proizvoda ili uređaja obavijestima za potrošača, npr. označavanje energetske učinkovitosti kućanskih uređaja. 

Surađivanje s inspekcijskim, nadzornim, revizijskim tijelima

Suradnja s revizijom/inspekcijom…: Ovo se odnosi na izvještavanje i pomaganje inspektorima i stručnjacima za reviziju poslovanja gospodarskih subjekata, ili onima koji posjećuju gospodarske subjekte u svrhu kontrole provedbe nekih drugih propisa.

Ažuriranje različitih dokumenata (priručnici, hitna postupanja itd.)

Ažuriranje planova i programa za hitne slučajeve, itd….: Gospodarski subjekti moraju ažurirati dokumente koje odrede vlasti. To uključuje, primjerice, priručnike i planove u hitnim slučajevima opasnosti. 

Prijavljivanje za subvencije/javne natječaje

Zahtjev za subvencije ili potpore za…: Ovo se odnosi na gospodarske subjekte koji podnose zahtjev za subvenciju ili slično, npr. subvencija za obuku za posao, ili na javne natječaje 

Registriranje (uvrštavanje u različite registre)/ažuriranje statusa u registrima

Upis u registar: Gospodarski subjekti moraju biti upisani u registar ili stavljeni na određni popis, npr., upis u registar poslovnih subjekata, ili ažuriranje statusa u bazama 

Obavještavanje (notifikacije)

Obavijest o djelatnostima: Gospodarski subjekti moraju obavijestiti nadležnu vlast o određenim radnjama, npr. obavijest o prijevozu opasnog tereta. 

Prijavljivanje za priznavanje kvalifikacija/ovlasti

Zahtjevi za ovlaštenje: Ovo se odnosi na zahtjeve za ovlaštenje za obavljanje određene djelatnosti, npr. dobivanje autorizacije za obavljanje poslova vezanih za kanalizaciju i odvod. 

Prijavljivanje za dozvole/izuzeća

Zahtjevi za dozvolu za ili izuzeće od…: Ovo se odnosi na sve vrste zahtjeva za dozvolu za ili izuzeće od različitih djelatnosti, npr. zahtjev za dobivanje licence za prodaju žestokih pića. 

Izvještavanje

Povrati i izvještaji: Ovo se odnosi na povrat i informiranje izvještajem, npr. odbitak poreza od dohotka na izvoru.